AVUSTUSKOHTEET

MH-rahasto myöntää stipendejä ja avustuksia opiskeluun ja harrastamiseen visuaalisten taiteenalojen taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Avustus voidaan kohdentaa maksuttomiin oppilaspaikkoihin ja oppilailta perittävien maksujen huojennuksiin, joilla tuetaan taiteen perusopetuksen opintoja tai muuta oppilaitoksen järjestämää taidekasvatusta, esimerkiksi kerhoja ja lyhytkursseja.

Scroll to Top