MIKKO HARTIKAISEN RAHASTO

Mikko Hartikaisen 50-vuotisjuhla

Idea stipendirahastosta vähävaraisten lasten ja nuorten visuaalisten taiteiden harrastamisen tukemiseksi syntyi, kun Mikko Hartikainen suunnitteli lähestyviä 50-vuotissyntymäpäiväjuhliaan. Lähtökohtana hänellä oli ohjata mahdolliset muistamiset merkkipäivänä suomalaisen kuvataidekasvatuksen hyväksi. Hänen haaveenaan oli edistää jollakin tapaa suomalaisen taidekasvatuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Miten jokaisella lapsella, perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta, olisi  mahdollisuus harrastaa visuaalisia taiteita? Idea kytkeytyi myös Hartikaisen lapsuuteen ja niihin lähtökohtiin, joita hän sai oman unelmansa toteuttamiseen.

Hartikaisen lapsuudessa 1970-luvulla pienessä pohjoiskarjalaisessa maalaiskylässä oli vain vähän mahdollisuuksia kuvataiteen harrastamiseen. Kaikille yhteinen, uusi peruskoulu tarjosi kuitenkin aiempaa tasa-arvoisemman lähtökohdan itsensä kehittämiselle. Hartikainen huomasi jo varhaislapsuudessa, että hänen piirustuksensa puhuttelevat aikuisia, ja hän kiinnostui kuvan tekemisestä yhä enemmän. Kuvataiteen harrastamiseen häntä kannustivat ja rohkaisivat taitavat opettajat ja koulutukseen uskovat vanhemmat. Innokkaasta taiteilijanalusta tuli ensin kuvataideopettaja ja myöhemmin tie johti virkamieheksi Opetushallitukseen. Nykyisessä työssään Opetusneuvos Mikko Hartikainen kehittää ennen kaikkea taide- ja kulttuurikasvatusta yleissivistävässä koulutuksessa.

Mikko Hartikainen teki syyskuussa 2016 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry:lle ehdotuksen stipendirahaston perustamisesta. Hänen aloitteensa johdosta yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 14.10.2016 perustaa stipendirahaston, jolla kerätään varoja kuvataidekoulujen oppilaiden tukemiseen. Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry julkisti Mikko Hartikaisen rahaston hänen 50-vuotisjuhlassaan 19.11.2016 Kerkkoon Nuorisoseurantalolla, Porvoossa.

Rahaston taustayhdistyksen perustaminen

Rahaston toimintaa ja organisointia ryhdyttiin suunnittelemaan syksyllä 2017 Kuvataidekoulujen liiton hallituksen jäsenistä kootussa työryhmässä: Rehtorit Hannamaija Heiska (Kauniaisten kuvataidekoulu), Maritta Poijärvi (Espoon kuvataidekoulu) ja Heidi Romo (Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu) sekä toiminnanjohtaja Anu Hietala (Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto). Työryhmä päätti kutsua koolle taidekasvatusalalla toimivia asiantuntijoita, joiden kokemus ja verkostot olisivat avuksi rahaston toiminnan ja viestinnän suunnittelussa. Ideointikokous järjestettiin 16.1.2018. Kutsutuista asiantuntijoista siihen osallistuivat ylitarkastaja emerita Inari Grönholm ja professori emerita Liisa Piironen.  Lisäksi hankkeen tukihenkilöiksi lupautuivat ko. kokouksesta estyneet professori Martti Raevaara (Aalto-yliopisto) sekä rehtorit Pirjo Tienhaara (eläkkeellä) ja Leena Stolzmann (Porvoon taidekoulu).

16.1.2018 ideointikokouksessa päätettiin valita stipendirahaston uudeksi neuvonantajaksi Teollisuusneuvos Kari Kallonen. Kallosen avulla hiottiin rahaston konseptia siten, että rahasto toimisi itsenäisen yhdistyksen ylläpitämänä, mikä yksinkertaistaisi varainkeruun hallinnoimista ja loisi yhdistyksen viestinnälle selkeämmän pohjan. 

Työryhmä ehdotti keväällä 2018 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitolle itsenäisen yhdistyksen perustamista, jonka puheenjohtajaksi lupautui Teollisuusneuvos Kari Kallonen. Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto päätti kokouksessaan 4.5.2018 kannattaa ehdotusta yhdistyksen perustamiseksi ja olla sen yksi perustajajäsenistä. Liitto myös ehdotti toiminnanjohtaja Riikka Mäkikoskelaa yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Hallitukseen kutsuttiin myös stipendirahaston isä Opetusneuvos Mikko Hartikainen. 

MIKKO HARTIKAISEN RAHASTO RY:N PERUSTAMINEN

Maljaa juuri perustetulle yhdistykselle nostavat 28.8.2018 (vasemmalta oikealle) rahaston sihteeri Anu Hietala, Mikko Hartikainen, hallituksen varapuheenjohtaja Riikka Mäkikoskela ja puheenjohtaja, teollisuusneuvos Kari Kallonen. Kuva: Hannele Niiranen

Mikko Hartikaisen rahasto ry perustettiin 28.8.2018 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton toimistolla. Läsnä perustamiskokouksessa olivat puheenjohtaja, Teollisuusneuvos Kari Kallonen, varapuheenjohtaja Riikka Mäkikoskela, sihteeri Anu Hietala ja Mikko Hartikainen. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea vähävaraisten lasten ja nuorten visuaalisten taiteiden harrastamista. Rahasto pyrkii edistämään taidekasvatuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta – jokaisen lapsen ja nuoren osallisuutta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Mikko Hartikaisen rahasto ry on ensimmäisenä toimintavuonnaan 2018–2019 suunnitellut avustustoiminnan periaatteita, käytäntöjä ja visuaalista viestintää. Rahasto tukee lasten ja nuorten kuvataiteen, käsityön, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opiskelua ja harrastamista taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa.

Rahaston avustusmallia kehitetään yhdessä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry:n jäsenoppilaitosten kanssa. Ensimmäiset avustukset tullaan myöntämään vuonna 2021. Mikko Hartikaisen rahasto ry:n visuaalisen ilmeen on suunnitellut Juho Heikkinen (visual designer, photographer) ja verkkosivut Katja Lampela (Lieska Tuotanto Oy).

Mikko Hartikaisen rahasto ry pyrkii tekemään tarkoitustaan tunnetuksi ja tuomaan toimintaansa esille visuaalisten taiteiden kentällä. Yhdistys on myös avoin yhteistyölle muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa laajentaa rahaston toimintaa, tuen muotoja ja kohteita. Yhteistyössä korostamme lapsen ja nuoren omaehtoista ilmaisua, oppimisen iloa ja kulttuurisen osallisuuden mahdollistamista sydämen asiana.

Scroll to Top