TAITEEN PERUSOPETUS

Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa ja osa yleissivistävää koulutusta. Taiteen perusopetusta järjestetään eri puolella Suomea yhdeksällä taiteenalalla: arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä, mediataiteissa, musiikissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, tanssissa ja teatteritaiteessa. Opetusta annetaan sekä laajassa että yleisessä oppimäärässä.

Kuvataide-, käsityö-, arkkitehtuuri- ja mediataiteiden koulut antavat taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Osa oppilaitoksista antaa opetusta myös aikuisille. Näiden visuaalisten alojen taiteen perusopetuksessa on yli 20 000 oppilasta. Opetus on vapaa-ajalla annettavaa opetussuunnitelmaan pohjautuvaa ja tavoitteellista visuaalisten alojen taidekasvatusta.

Opettajat ovat kuvataideopettajia, muotoilijoita, kuvataiteilijoita, tekstiilitaiteilijoita, arkkitehtejä, valokuvaajia ja media-alan ammattilaisia. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä kehittää luovuuttaan, tietojaan ja taitojaan.

Taiteen perusopetuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia oman osaamisen kehittämisen ja elävän taidesuhteen kautta. Pitkäjänteinen, viikoittain annettava, koko nuoruusajan kestävä opetus antaa hyvät valmiudet myös ammatilliseen ja korkea-asteen jatkokoulutukseen. 

Taiteen perusopetusta opetusta järjestävät kunnat ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvan saaneet tahot. Kunnat saavat järjestää opetusta omalla päätöksellään ylläpitämissään oppilaitoksissa. Ne voivat myös järjestää opetuksen hankkimalla sen julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Kuvataiteen, käsityön, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetusta annetaan kuntien ja yhdistysten ylläpitämissä oppilaitoksissa. Merkittävä osa näiden taiteenalojen opetuksesta annetaan kansalaisopistoissa vapaan sivistystyön piirissä.

Scroll to Top